Teljes név: Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

Címe: 4135. Körösszegapáti, Kossuth 62.

Telefon: 06-54 / 706-545

 Fax: 0654/ 706-546

e-mail:  apatikozoshivatal@gmail.com 

Polgármester  Tarsoly Attila
Alpolgármester   Pintye Edit
Jegyző  Dr. Illés-Tóth Zoltán
Aljegyző Kecskés Tímea
Titkárság vezető Gyöngyi Józsefné
Szociális ügyek Juhászné Szónya Aranka
Pénzügyi iroda   Túriné Barabás Ernesztina Tünde

Veres Györgyné

Adóügyek Szűcs Anikó
Written by admin.korosszegapati