Röviden:

Körösszegapáti Hajdú-Bihar Megye délkeleti részén, Berettyóújfalutól 25 km- re, a Sebes-Körös és a román határ közelében fekszik.

A honfoglalás után a vidéket a Borsa és a Vata nemzetség népesítette be. Az erdővel borított tájat a letelepedettek nem vették teljesen birtokba. A lakott területek a királyi család magánbirtokai lettek. A XI. századi pogánylázadás során a vidék Vata táborához csatlakozott.

Első írásos említése 1214-ből való (Váradi Regestrumban), amikor a váradi tüzespróbára ítéltek között apáti lakos is szerepelt.

A település fejlődését a tatárok betörése szakította meg. Kadán hadai elpusztították a községet.IV. Béla a pusztulás után pásztorkodó kunokat telepített a vidékre. A tatárdúlás után a Borsa nemzetséghez tartozó Tamásfiak seregei feldúlták a község területét. Az Árpád-ház kihalása után Kopasz bán hadai felégették a területet. Az öldöklést a debreceni Dózsa ispán állította meg.