Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II. 13.) Kt. önkormányzati rendelete a helyi adókról.

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h.) pontjában foglalt feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, a 42.§ (7) és a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

 

 1.§

Körösszegapáti nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete magányszemélyek kommunális adóját vezet be.

 

 2.§

Az adó tárgya

Az adókötelezettségre, az adó alanyára, valamint az adókötelezettség keletkezésére és megszünésére a helyi adókról szóló törvény rendelkezései irányadók.1

 

3.§

Az adó mértéke

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:

a.) építmény esetén évente : 2000 Ft

b.) telek esetén évente 1000 Ft

c.) lakásbérleti jog esetén évente 2000 Ft2

 

4.§

Mentesség, kedvezmény

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a.) az építéi tilalom alatt álló telek tulajdonosa

b.) nem lakás céljára szolgáló építmény

c.) az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosított belterületi földrészlet bérlője

d.) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője3

<<< folytatás >>>

 

Letölthető Dokumentumok:

Bevallas a helyi iparuzesi adorol allando jellegu tev eseten.doc

Bevallas a helyi iparuzesi adorol ideiglenes jellegu tev eseten.pdf

Bevallas a maganszemely kommunalis adojarol.pdf

Bevallas gepjarmuadorol.pdf

Kerelem adoigazolas kiadasa targyaban.pdf

Bejelentkezes valtozas bejelentes.pdf

Nyilatkozat őstermelő Körösszegapáti.doc

 

 

Written by admin.korosszegapati