május 21, 2012 Hírek Nincs hozzászólás

Hat református fiatal, Bethlendy Dániel, Gerner László, Gyöngyi Dóra, Szabó Szabina, Szilágyi Enikő és Tokai Dóra döntöttek úgy Körösszegapátiban, hogy Isten és a gyülekezet előtt vallást tesznek hitükről és konfirmációi vizsgát tesznek. Csizmadia Tibor lelkész kijelentette az ünnepi istentiszteletre megjelent gyülekezet előtt, hogy a nagy eseményre már hónapokkal előbb megkezdték a felkészülést. Megtanulták a hittételeket, gyakorolták az imákat és a vallásos énekeket.Konfirmalas-2012-049-600x400

Pünkösd ünnepe előtt egy héttel a gyülekezet tagjai mellett eljöttek a templomba a szülők, a nagyszülők, a keresztszülők és a közeli hozzátartozók, hogy tanúi legyenek a nagy eseménynek.

Kedves pillanata volt az ünnepi istentiszteletnek, amikor Csizmadia Tibor tiszteletes megkeresztelte Gyöngyi Dórát a gyülekezet előtt.

Később Csizmadia Tibor tiszteletes által feltett kérdésekre válaszoltak a fiatalok a tanult Káté alapján. Miután megválaszoltak a feltett kérdésekre, megvallották hitüket Isten és a gyülekezet tagjai előtt, a tiszteletes az egyház önálló úrvacsorázó tagjaivá nyilvánította őket a Szentháromság Isten és az ő gyülekezete nevében.

Az ünnepi szertartás után Pintye Sándor egyházgondnok köszöntötte a fiatalokat az egyházközösség nevében, majd átvették a tiszteletes úrtól a gyülekezet által ajándékba adott bibliát és a konfirmációt igazoló emléklapot.

Csizmadia Tibor a körösszegapáti református egyházközösség lelkésze kijelentette a megjelent gyülekezeti tagoknak, hogy a következő vasárnap, Pünkösd ünnepén úrvacsorás istentisztelet lesz, amely alkalmon a most konfirmált fiatalok a gyülekezet közösségében először vesznek úrvacsorát.

Written by admin.korosszegapati