június 13, 2010 Hírek Nincs hozzászólás
Barátság napja Mihai Eminescu nevében a településen. Ez a két fogalom igen egyszerűen értelmezhető az apáti ortodox egyház híveinek körében. 
A nagyváradi Holdas templom egyházközössége érdeklődéssel fordult az apáti ortodox egyházközösség hívei felé. Most vasárnap kapcsolatfelvétel céljából érkeztek a településre. A vendégek nagy része a több mint negyven fős templomi énekkar volt, melyet Mihai Brie egyetemi tanár vezetett.
news-20100614-11394729-69103584Megjelent az ünnepi misén Teodor Cristea katedrálisvezető, Dumitru Meghesan pap, egyetemi tanár, Joan Codorean püspöki képviselő, Ovidiu Pop lelkész, ők Nagyváradról érkeztek.
 
Megjelent Siluan a magyarországi ortodoxok püspöke, Gabriel atya püspöki Titkár, Mihai Toderica diakónus, Cosmin Pop ortodox tisztelendő Zsákáról és a helyiek papja, dr. Origen Sabau esperes úr. 

A két egyházközösség kapcsolatát emlékezetessé tette a megjelent több mint negyvenfős énekkarának csodálatos hangzású szereplése, melyhez hozzájárul az ortodox templom kitűnő akusztikája. Több mint két órán át hangzottak fel csodálatosabbnál csodálatosabb egyházi énekek. 

Az ünnepi misén amikor a településen élő magyar ajkú reformátusok istentisztelete befejeződött, közösen megjelentek az ortodox templomban Csizmadia Tibor tiszteletes úr vezetésével. Megtisztelte az ünnepi eseményt Gallo Ferenc a Magyarországi Ortodox Egyháztanács tagja, valamint a falu vezetője, Tarsoly Attila polgármester is. 

Siluan Atya a magyarországi Román Ortodox Egyházak püspöke elmondta a megjelent híveknek, hogy örömmel tölti el a határ két oldalán élő emberek barátsága. A légiesített határ nem akadálya a közösségek egymáshoz való közeledtének. Igazolja ezt a mai ünnepi mise is. 

A váradi és az apáti ortodox egyházközösség jó kapcsolatának emlékére Teodor Cristea katedrális vezető a Nagyváradi Holdas templom egyházközössége nevében két szentképet adott át dr. Origen Sabau ortodox tisztelendőnek ajándékba. 

Az ünnepi mise végeztével, mely a barátságról, a megértésről szólt, a templomot zsúfolásig megtöltött közönsége kivonult a templomkertbe és megkoszorúzták Mihai Eminescu legismertebb román költő mellszobrát, halálának évfordulója (1889. június 15) alkalmából. 

Ezután pedig a megjelent vendégek közös ebéden vettek részt és sokáig beszélgettek, barátkoztak egymással magyar és román nyelven egyaránt.

Nagyváradi vendégek Apátiban – Képek a Galériában

Written by admin.korosszegapati