tem-3
május 9, 2017 Hírek Nincs hozzászólás

tem-3

Felavatták a felújított templomot, megünnepelték a szenthely fennállásának és papjuk beiktatásának évfordulóját. A szombat délelőtt a falu ortodox templomában megtartott hármasünnep eseményei közül a templom és környezetének felújítása magasan a legjelentősebb. 

Ennek előzménye 2014. június 14-ére nyúlik vissza, amikor dr. Origen Sabau tisztelendő bejelentette, hogy a Román Ortodox Egyháznak a templom felújítására, valamint környezetének rendbe tételére beadott pályázatát az Európai Unió is támogatja. A megvalósításához 183,7 ezer euró állt rendelkezésére.

 

 Büszkék lehetnek rá

 

 Azóta eltelt közel három év, a templom és környezete megújult. Aláfalazták, szigetelték az alapot, felújították a templom és torony tetőzetét, a külső falakat is szigetelték. Korszerűsítették a fűtést. A régi gázfűtés költséges volt, a működése nagy zajjal járt, és ez zavarta a templomi eseményeket. Helyette korszerű padlófűtést alakítottak ki. Ezekkel a munkálatokkal hosszú évekre ellenállóvá tették a templomot az időjárás viszontagságainak. Térkövezték a templom udvarát, köré új kőkerítést építettek.

tem-1

A misén avatták fel, szentelték fel a megújult templomot és környezetét. Mindenki örömmel könyvelte el, hogy a tervezett munkálatokat maradéktalanul sikerült megvalósítani. Ezzel a település ortodox temploma nemcsak az itt lakók, hanem a környék, a bihari térség egyik legszebb építménye lett, amelyre büszkék lehetnek nemcsak az ortodox vallásúak, hanem valamennyi körösszegapáti lakos is.

 

Segíti a turizmust is

A templom szentelésének időpontja egybeesett az épület fennállásának 210 éves évfordulójával is. Büszkék arra a faluban élő ortodoxok, hogy templomuk két évszázad után is, immár megújulva, fogadja a híveket, a látogatókat, dacolva az idő és a történelem viszontagságaival.

Ennek a napnak a kettős évfordulójához kapcsolódott egy harmadik esemény is. Ha szerényen is, de a megjelentek – különösen az apáti emberek – megemlékeztek dr. Origen Sabau tisztelendő úrról, aki megpályázta a templom és környezetének megújítását szolgáló támogatást, a munkálatokat megtervezte, irányította. Dr. Origen Sabau tisztelendő húsz éve szolgál a településen, vezetője az ortodox egyházközösségnek. A két évtized alatt az ortodoxok templomot a környék valóságos ékszerkövévé tette. Neki köszönhetik a hívek, hogy azt a határmenti (magyar-román) együttműködési program keretében újították fel, azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a két ország közötti vallási turizmus fejlődését.

tem-2

 A község vezetői, lakói, de különösen a hívek a megtartott ünnepi misén mondtak köszönetet a tisztelendőnek az egyházukért és a településért végzett sok értékes munkáért. Szakadáti Tibor és Karácsony János egyháztagok kedves szavakkal köszönték meg papjuk lelkiismeretes, példamutató munkáját és adták át a hívek ajándékát.

A legmagasabb egyházi elismerést

 

A szentelési szent liturgiát a román egyház öt főpapja, Sofronie nagyváradi püspök, Lucian karánsebesi püspök, Nicodim turnu-severini püspök, Iustin szatmári és máramarosi püspök, valamint Siluan gyulai püspök végezte huszonegy pap és nyolc diakónus segédletével.

A templomot nagy számban töltötték meg magyarországi és romániai hívők, valamint a munkálatokban résztvevők is. A szent liturgiát üdvözlő beszédek követték, majd kitüntetéseket nyújtottak át azoknak az egyházi és világi személyeknek, akik önzetlen és felelősségteljes munkájukkal jelentősen hozzájárultak az európai uniós projekt sikeréhez. A testvéri ortodox egyházmegyék képviselőinek, a díszvendégeknek dr. Origen Sabau ajándékot adott át.

Az ünnepi misén felolvasták a Román Ortodoxok Pátriárkájának levelét, melyben dr. Origen Sabau tisztelendőt a legmagasabb egyházi elismerésben részesítette. Ennek a kitüntetésnek polgári változatát kapta Szakadáti Tibor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by admin.korosszegapati