május 14, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Szűcs Gyuláné Kardos Katalin négy évtizedes aktív tevékenységét fejezte be nyugdíjba vonulásakor Köröszegapátiban.2010_0514Image0148_485A településen született, iskoláit Apátiban, Gyulán a Román gimnáziumban végezte el. 1969. október elsején indult el óvodapedagógusi életpályája. Negyven éven át a településen, szülőfalujának óvónője. Példaértékű munkát végzett az óvodában, a román nemzetiségi nyelv oktatásában, a román nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásában. Tevékenységét az alaposság, a szeretetteljes pedagógusi, nevelői magatartás, a közvetlen, gyermekszerető légkör jellemezte. 1990-ben lett a Körösszegapáti óvoda vezetője, majd 1992-től az iskola igazgatóhelyettese is.

Négy évtizedes tevékenysége idején „Kató óvó nénije” sok száz óvodás gyermeknek, de már a település nagyon sok lakójának is.

A közéletben is szorgalmasan tevékenykedett. A helyi Románok Egyesületének megalakulása óta titkára, mintegy tizenöt éven át. A település román kisebbségi önkormányzatának képviselőjeként, de a Megyei Területi Román kisebbségi Önkormányzat alelnökeként is tevékenykedik. 
Mindennapos óvónői és vezetői munkája mellett sokat tett Apátiért, a szülőfalujáért, az itt élő emberekért. 
Nevéhez fűződik a lélekharang elhelyezése a község temetőkertjében, az emlékoszlop és a szökőkút az ortodox templom előtti téren. 2006-ban a volt általános iskolai tanítójának Szolga Margitnak emléktábla elhelyezésével állított emléket az iskola folyosóján. 2007-ben az Apátiban szolgáló ortodox tisztelendők névsorát jelölő emléktáblát helyezték el, melynek anyagi alapjait az ő közreműködése révén teremtették elő. 
Szűcs Gyuláné óvónő nevét az a gránit táblán elhelyezett névsor fogja megörökíteni az utókor számára, mely a 20. század utolsó és a 21. század első évtizedében együtt dolgozó pedagógusok nevét sorolja fel. Az óvoda bejáratánál márványtábla jelzi a falu ötven éves óvoda vezetőinek nevét. Most az ott felírt kezdő dátumot (1969- ) a befejező évszám (2010) követi. Ez a tábla is az Ő közreműködésével készült el. 

Kató óvó néni 2010-ben nyugdíjba ment, kollégáitól, minden munkatársától most búcsúzott el. 

Előbb a kis óvodások, majd az iskolások kedves műsorral köszöntötték az ünnepeltet. 
Tarsoly Attila a település vezetője búcsúzott el Szűcs Gyulánétól, az önkormányzat és a falu lakóinak nevében, akinek óvó nénije is volt. 
Vad Erzsébet iskola igazgatója – akinek két évtizeden keresztül közvetlen munkatársa volt – megható szavakkal elevenítette fel Szűcs Gyuláné óvó néni életútját. Majd mind a ketten nagyon szép ajándékkal és virágcsokorral kedveskedtek a településen negyven évet dolgozó óvónőnek. 
Ezt tették az ünnepségen megjelent munkatársai is, majd pezsgővel koccintottak és felelevenítették a közösen eltöltött vidám eseményeket. 

Szűcs Gyuláné Kardos Katalin negyvenévi kitartó és eredményes munkavégzés után megérdemli a pihenést. A munka helyett ezután az emlékeknek és a családjának él, az unokának, akik igen sokat jelentenek számára. 

A nyugdíjas éveihez munkatársai nagyon hosszú életet és jó egészséget kívántak Szűcs Gyulánénak. 

 

Written by admin.korosszegapati