február 1, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Jutalomútnak tekintik a körösszegapáti általános iskola tanulói azt az egyhetes néptánc tábort, amely ma kezdődött testvértelepülésükön, a partiumi Réven. 

A Sebes-Körös Völgyi Együttműködés nevet viselő európai uniós pályázatot Rév önkormányzata közösen nyújtotta be Körösszegapáti önkormányzatával, melynek célja a közösségek közti kapcsolatok építése, közös rendezvények szervezése, a hagyományok ápolása, a népi kismesterségekkel való ismerkedés. Az egész projektre 87 ezer eurót nyertek, ebből Rév, mint gesztor település, 55 ezer eurót. Körösszegapáti 27 ezer eurót nyert, mely összegből 85 százalék uniós támogatás, 10 százalék hazai, öt százalék pedig önkormányzati önerő. A február elsején indult projekt Réven vette kezdetét, egy egyhetes néptánc táborral, ahová 25 általános iskolás korú gyermek utazott ki, nemcsak Apátiból, hanem a Mezősasról és Berekböszörményből bejáró diákok közül is. Mint Vad Erzsébet igazgatónő elmondta, a kiválasztás alapja a jó magaviselet és jó tanulmányi eredmény volt. A művelődési házban megjelenteket Dorel Cosma polgármester köszöntötte, aki reményét fejezte ki amiatt, hogy a 25 révi és 25 apáti gyermeknek sikerül elsajátítani a sebes-körös menti néptáncok elemeit. – Kint zord idő van, de szívünkben meleg – mondta a román ajkú polgármester. A helyi ortodox lelkész afölötti örömének adott hangot, hogy románok, magyarok gyűltek itt össze, előre mutató példát nyújtani a jövő nemzedékének a két nemzet közötti kapcsolatból. – A hagyomány és a folklór benne van minden emberben, születésétől haláláig, amit az egyház visz tovább, függetlenül a felekezetektől. A lelkész esküjével együtt hitet tesz amellett, hogy tovább viszi népe hagyományait. Ehhez viszont együtt kell működniük az önkormányzattal, amire jó példa a mostani sikeres projekt. Csizmadia Tibor, hazai református lelkész, aki már sokadik alkalommal kísérte el híveit Apátiból, a 133. zsoltár sorait idézte: Mily jó és mily nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség, ha békével együtt laknak! – Isten áldása legyen ezen a testvéri héten – kívánta a tábor résztvevőinek és szervezőinek. 

Tarsoly Attila, Körösszegapáti polgármestere a közösségek egymásra találásában bízik a sikeres pályázat végeztével. Mint mondta, egy-egy hét lesz a két településen, melynek középpontjában a népi tánc áll, de lesz egy-egy nyílt nap, illetve egy-egy fesztivál is egymás falujában. A tolmács szerepét is ellátó Hasas János révi alpolgármester, ismertette a tábor programját, melyben a néptánc órákon kívül szabadidős elfoglaltság is szerepel, pl. látogatás cseppkőbarlangba, lovas szánkózás, a gyönyörű szálláshelyen, egy révi panzióban filmvetítés, ping-pongozás és táncház is. 

Written by admin.korosszegapati