kt1
február 28, 2017 Hírek Nincs hozzászólás

kt1

A Borsod megyei Hejcéről érkezett Biharba Kurucz Tímea, aki első női református lelkésze Körösszegapátinak. Hejcén egy 17 gyermekes család példája irányította az egyház felé a fiatal lányt.

 A vizsolyi református templomban konfirmált, onnan egyenes út vezetett Sárospatakra, a Református Kollégiumba. 2009-ben érettségizett, majd Debrecenben, a Református Teológia hallgatója lett. Vizsgái letétele után hátrányos, zömében cigánygyerekek felzárkóztatásával foglalkozó lelkészi gyakorlaton volt. A káplányi szigorlat letétele után segédlelkésznek került Biharkeresztesre. Itt minden papi teendőt kellett végeznie. 2016. augusztus 1-jétől szolgál Körösszegapátiban.

 A református egyházközségnek 156 tagja van, a vasárnaponkénti istentiszteleten legalább 30-an vannak a templomban. A nőknek külön rendez egyházi alkalmakat, ott bibliamagyarázatot tart, közben kézimunkáznak, csigát sodornak. Van énekkaruk, és ez a közösség segítséget ad az istentiszteleteken, a temetéseken, de fellépnek a községi ünnepségeken is. Hittant tanít az óvodában és az iskolában. Vallja, hogy a gyermekek a vallásos neveléssel közelebb kerülnek a szülőkhöz is. Külön istentiszteletet tart Körmösdpusztán.

 

 Vmirjáncki József

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by admin.korosszegapati