lelksz-beiktatis-2014-026
november 16, 2014 Hírek Nincs hozzászólás

lelksz-beiktatis-2014-026Több százan nagy ünnepre gyűltek össze a körösszegapáti református templomba. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök és Nagy Zsolt esperes ünnepi istentisztelet keretében iktatta be tisztségébe nagytiszteletű Csizmadia Tibor lelkipásztort.

A rendezvényen részt vettek a bihari egyházkerület papjai, a szomszédos egyházközségek küldöttei. Megjelentek a templomban a településen élő gyülekezeti tagok is. Az ortodox egyház részéről Dr. Origen Sabau esperes úr híveivel, valamint a baptista gyülekezet tagjai Huli Sándor lelkipásztorral együtt vettek részt az ünnepélyes szertartáson.

A beiktatás után a települések lelkészei jókívánságaikat fejezték ki a fiatal lelkésznek áldást kérve reá és feleségére. Tarsoly Attila a település polgármestere támogatásáról biztosította a most beiktatott egyházi vezetőt.

 

képek az eseményről >>>

Written by admin.korosszegapati