október 31, 2012 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelgés az elhunyt katonák és civilek emlékműve előtt.Körösszegapátiban az 1991-ben megalakult emlékmű bizottság úgy döntött, hogy az elkészített emlékmű – mely avatásának időpontja a halottak napjára esett – a későbbiek folyamán is ez az időpont lesz alkalmas az elhunytak iránti tisztelet kifejezésére.

Halottak_napi_koszorzs_2012_008

Emlékezésre és hálaadó istentiszteletre gyülekeztek a hívek a református templomban, ahol nagytiszteletű Csizmadia Tibor tiszteletes megemlékezett azokról a katonákról, akik az első és második világháborúban haltak meg. Szólt azokról is, akik mint civilek estek áldozatul az értelmetlen háborúkban. 

Az istentisztelet befejezése után a megjelentek kivonultak a templomkertben felállított első és második világháborús emlékműhöz, ahol márványtáblára vannak felírva a nevek. Az első világégés idején 49 fő, míg a második esztelen háborúban 84 fő vesztette életét. Rájuk emlékeztek a település lakói.

Később pedig a temetőkertben folytatták a tiszteletadást a hősöknek. Mivel már beesteledett, így a koszorúzást égő fáklyák lángjainál folytatták. 

Ott van eltemetve tizenhat magyar katona, akiknek emlékét márvány síremlék és egy hatalmas kopjafa örökíti meg. 

Az elhunyt katonák szépen rendbe hozott síremlékére koszorút helyezett el a helyi képviselőtestület nevében Tarsoly Attila polgármester, a település román nemzetiségi önkormányzata nevében Blága János elnök. Az iskola pedagógusai és tanulói nevében Vad Erzsébet igazgató és Pántya Józsefné óvodavezető, a református egyház képviseletében Csizmadia Tibor tiszteletes és Pintye Sándor gondnok, az ortodox egyház részéről dr. Origen Sabau tisztelendő, Blága János kántor, a település baptista gyülekezete nevében Huli Sándor lelkipásztor és Pántya János tett koszorút a meghaltak síremlékénél. Koszorúztak a helyi pártok képviselői is. 

Majd a sírokra Tóth Erika virágot helyezett el a település lakossága nevében.  

<<< A képek a koszorúzási ünnepségen készültek >>>          (Foto: Vmirjáncki József) 

Körösszegapáti, 2012. október 31.

Written by admin.korosszegapati