augusztus 12, 2012 Hírek Nincs hozzászólás

A Révi Református Egyház és a Pro Rév Egyesület hetedik alkalommal szervezte meg a településről elszármazottak találkozóját. Erre az ünnepélyes alkalomra hívták meg, mint testvér települést a körösszegapáti református egyházközséget, annak énekkarát Csizmadia Tibor lelkipásztor vezetésével. A délután megrendezett kulturális műsorban pedig fellépett a körösszegapáti nyugdíjasok énekkara is. A csoportokat elkísérte Tarsoly Attila Körösszegapáti polgármestere is.01A zsúfolásig megtelt református templomban az ünnepi istentiszteletet nt. Csizmadia Tibor tiszteletes tartotta.

A tiszteletes úr a prédikációjában elmondta a jelenlévőknek, hogy nagy dolog az, hogy az elszármazottak visszatérnek oda, ahol születtek, abba a templomba, ahol megkeresztelték őket. A szülőföld szeretete és tisztelete óriási érték az emberek számára, az meg külön dicséretes, hogy a település hazavárja Őket, ha csak egy-két napra is.

Az ünnepi istentiszteletet még ünnepélyesebbé tette az körösszegapáti és a biharpüspöki énekesek szereplése.

A református templom volt a színhelye a Rév településről írott könyv bemutatójának. Dr. Magyar Zoltán: Mátyás király Körösréven (Géczi Hegedüs Sándor történetei alapján) A könyvről Juhászné Orth Ibolya tanárnő tartott ismertetőt. Később a találkozó idején lehetőség kínálkozott a könyv megvásárlására is, melyet a szerző örömmel dedikált.

Ezek után Hasas János Rév település alpolgármestere Pro Meritis díjat adott át a könyv szerzőjének, Dr. Magyar Zoltánnak és a mesélőnek a hetvenhét éves Géczi Hegedüs Sándornak, aki a következő héten veszi át Budapesten a Népművészet Mestere elnevezésű elismerést.

Az ízletes ebéd elfogyasztása után a kultúrműsorban felléptek a Körösszegapáti nyugdíjas klub énekesei, akik magyar népdalcsokorral szórakoztatták a közönséget. Kedves műsoruk volt a Komádi általános iskolások citera játékának és az énekeseknek. Rozsik Lajos és Pálfi Sándor felnőtt citerások nagyszerű hangszeres játékukkal többször énekeltették meg a közönséget.

Vasárnap, az elszármazottak találkozóján kellemesen érezték magukat Réven a távol és közel élők, a megjelent vendégek egyaránt, akiknek lehetőségük kínálkozott együtt ünnepelni, emlékezni, beszélgetni, barátkozni egymással.

 

 

Written by admin.korosszegapati