október 12, 2011 Hírek Nincs hozzászólás

A polgári esketés és az egyházi esküvő is a református templomban volt. A bevonuló fiatalokat és vendégeiket gyönyörűen feldíszített padsorok fogadták. Dr. Illés-Tóth Zoltán a település jegyzője köszöntötte a fiatalokat. Elmondta, hogy napjainkban a boldogság és a béke szigete a család, mely megköttetik nő és férfi között. Amikor pedig két fiatal összeköti életét az dicséretes és nagy felelősséggel jár. Ezután Körösszegapáti-Magyarhomorog körjegyzőségének anyakönyvvezetője Kulcsár Anita adta össze a fiatalokat. Megható színfoltja volt az esküvői szertartásnak, amikor a fiatal pár virágcsokorral köszöntötte a szülőket, ezzel fejezték ki köszönetüket, hogy gondoskodtak róluk, felnevelték őket.

eskv_attila._2Ezt követően Csizmadia Tibor református lelkész kérte Isten áldását házasságukra. Imádság után fogadtak a gyülekezet előtt örök hűséget egymásnak, tették le az esküt arról, hogy kitartanak egymás mellett minden körülmények között. A szertartást színesítette az egyházközösség énekkarának a fiatal párt köszöntő egyházi énekei. Az egyházi szertartás befejeztével, a templomból kivonuló férj és feleség, nemcsak a meghívott vendégek, hanem a település lakóinak a gratulációit is fogadta. A helyi iskolások tánccsoportjának fiataljai tánccal kedveskedtek az ifjú párnak, mely felhívás volt arra, hogy hamarosan ők is a lakodalmas néppel fogják ropni a táncot.

 

Alig telt el egy kevés idő, amikor zeneszó jelezte, az újabb ifjú pár érkezését a kultúrházba a polgári esketés színhelyére. Szónya Klaudia Körösszegapáti és Zsuró Ádám Körösszakáli fiatal párt adta össze Kulcsár Anita anyakönyvvezető. Az esküvő különlegessége az volt, hogy a fiatal férj rendőr díszegyenruhában volt az esküvőn. Megjelentek a munkatársai is, akik karddal kivont disz sorfalat álltak az ifjú párnak és az vendégeknek. Az ünnepélyes esküvő ezzel még nem ért véget, mert a népes esküvői menet a főutcán haladva, már a kapuba kiállt kíváncsi emberek gratulációit is fogadta. A település ortodox temploma szintén feldíszítve fogadta az ifjú párt és a népes násznépet. Olyan sokan voltak az esküvőre érkező vendégek és az érdeklődők, hogy nem fértek be a templomba. Dr. Origen Sabau tisztelendő Blága János kántor segédletével tartotta meg az egyházi esküvőt. A fiatalok a templomban is örök hűséget fogadtak egymásnak. Aki nem értette a tisztelendő román nyelven tartott szertartását, annak Blága János kántor magyar nyelvre lefordította.

Az esküvői szertartás után a nagy létszámú násznép a fiatal párral az élen végig vonultak a település főutcáján, majd a több mint háromszáz főt kitevő vendégsereg a szomszédos a szomszédos Körösszakálban folytatta a lakodalmi mulatságot.

 

Körösszegapáti, 2011. szeptember 17.

Written by admin.korosszegapati