március 19, 2011 Hírek Nincs hozzászólás

Hosszúra sikerült a körösszegapáti „Harmónia” énekkar téli szünete. Dr. Gheorghe David tanár, karnagy tragikus halála után válaszút előtt állt a már több mint 15 éve működő csoport.

Az énekkari tagok egyértelműen az énekkar további működése mellett döntöttek. A Tanár úr tizenkét évi munkáját nagy kár lenne nem folytatni, fejezték ki véleményüket a kórus tagjai.

Ezért aztán megkérték dr. Origen Sabau ortodox tisztelendőt, hogy járjon közben Nagyváradon és javasoljon, keressen egy karvezetőt a csoport számára.j_karnagy

 

Origen Sabau eleget tett a kórus kérésének és március 15-én az énekkar tagjainak Vad Erzsébet bemutatta a fiatal karnagyot dr. Carmen Rus személyében. A fiatal hölgy, a nagyváradi egyetem zenei fakultásának tanára. A város híres kórusának a filharmónia énekkarát vezényelte.

A tanárnő dr. Origen Sabau tisztelendő és Blága János tolmácsolásának segítségével elmondta az énekkar tagjainak, hogy szeretné megismerni a kórus énekének hangzását, stílusát.

A szokásos beéneklés után a kórus egy-egy magyar és román népdalcsokrot mutatott be, majd beszélgetés következett. A tanárnőnek tetszett a kórus éneke, megállapította, hogy jó hangerővel rendelkezik, szívből és lelkesen énekeltek, s eldöntötte, szívesen jön Körösszegapátiba.

A fiatal karnagy elmondta, hogy nagyon keveset tud magyarul, de ez áthidalható, mert a férje Sebastian Rus, aki ismeri a magyar nyelvet, segít neki (szintén az egyetemen dolgozik). A kórus tagjai közül többen tudnak románul.

Az új karnagyra ösztönzőleg hat, hogy Apátiba vezesse az énekkart, az is, hogy az egyetemen, mint hallgatót, illetve később munkatársát nagyon sokat segítette Őt dr. Gheorghe David tanár úr, s ezzel szeretné az iránta való tiszteletét kifejezni, hogy az általa megkezdett munkát folytassa és ne hagyja kárba veszni, mert megérdemli.

Written by admin.korosszegapati