Választási eredményeket itt megtekintheti.

Ügyiratszám: 3072/2010

Tárgy: helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán a polgármester választás eredményének megállapítása

Körösszegapáti község  Helyi Választási Bizottsága

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Körösszegapáti községben a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában 2010. október 3.-án megtartott ülésén egyhangú szavazattal meghozta a következő

 HATÁROZAT-ot: 

38/2010 (X. 3.) HVB határozat

Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A § (2) bekezdés h.) pontjában foglalt hatáskörében megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.-án megtartott választásán Körösszegapáti községben a megválasztott polgármester

Tarsoly Attila

A választási bizottság jelen, a választás eredményét megállapító határozata ellen bármely választópolgár, a jelölt, jelölő szervezet illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással.

A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni és Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2010. október 5.-én 16 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

 

INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 105/A § (2) bekezdés h.) pontja alapján a helyi választási bizottság megállapítja és közzéteszi a polgármester választás eredményét.

A helyi választási bizottság a 2010. október 3.-án Körösszegapáti községben megtartott polgármester választás szavazóköri jegyzőkönyveinek összesítése alapján megállapította, hogy Körösszegapáti községben a polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma a következőképpen alakult:

 

Pántya József 229 db érvényes szavazat,

Tarsoly Attila 447 db érvényes szavazat.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a polgármesterek választásán a polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Fentiek alapján a helyi választási bizottság megállapította, hogy Tarsoly Attila polgármester-jelölt szerezte a legtöbb érvényes szavazatot, így ő lett Körösszegapáti község megválasztott polgármestere.

A helyi választási bizottság határozata a Ve. 105/A § (2) bekezdés h.) pontján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdésén alapul. A jogorvoslati lehetőségről a választási bizottság a Ve. 73. § (3) bekezdése, valamint 79.§ és 80 §-ai alapján rendelkezett.

A helyi választási bizottság határozatát a Ve. 29/C § (5) bekezdése alapján – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza.

 

Körösszegapáti, 2010. október 3.

 

Kusmiczki Sándorné

elnök

Teljes dokumentum itt megtekinthető >>>

Written by admin.korosszegapati