szeptember 1, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

A tantermek tisztán, berendezve állnak a tanévnyitó napján a gyerekek és a pedagógusok rendelkezésére. A körösszegapáti általános iskolába 115 gyerek kezdi meg a tanévet – jelentette be Vad Erzsébet az intézmény igazgatója. A megjelent szülőknek felhívta a figyelmét a rendszeres iskolába járásra.2012_0816Image0006cutA volt óvodások, akik most kezdik iskolai tanulmányaikat versekkel, mondókákkal készültek erre a napra. Mezősaról Körösiné Benedek Piroska, Körösszegapátiból Szakadátiné Varga Angéla óvónők búcsúztatták el őket, majd Kürtiné Tóth Mária tanítónő kedves szavakkal köszöntötte és vette át a kis elsősöket, mint iskolásokat. A tanulók nevében a nyolcadik osztályosok füzetet és ceruzát adtak ajándékba az iskolát kezdőknek. 

A helyi önkormányzat nagymértékben támogatja az iskolás tanulókat. Ingyen tankönyvet kapnak a jogszabályokban meghatározottak szerint, ez 95 tanulót érint. Azok a Körösszegapáti gyerekek, akik ily módon nem jogosultak erre a támogatásra az önkormányzat átvállalta a tankönyvcsomag ötven százalékát. 

Az alsó tagozatban, 18 órában, a felsőben, 37 órában román népismeretet tanulnak a gyerekek. Szakkörök is indulnak, melyeket a tanulók kívánsága szerint szerveznek meg. Lehetőség kínálkozik hittan tanulására is, melynek szervezése már az első héten megkezdődik. 

Vad Erzsébet intézményvezető elmondta, hogy az iskola szakos ellátottsága szinte száz százalékos, így minden igényt kielégít, ami az iskolától napjainkban elvárható. 
Az ünnepélyes tanévnyitó végeztével a gyerekek az osztályfőnökök vezetésével a tantermekbe vonultak és megkezdődött a munka.

A képek a tanévnyitón készültek           (Foto: Vmirjáncki József)

Written by admin.korosszegapati