szeptember 1, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

A csapadékosra fordult időjárás ellenére a negyedik alkalommal megrendezett IV. Kun László Fesztivál első napján százak fordultak meg Körösszegapátiban a sportpályán. Hol szemerkélő, hol napsütötte időben, de minden programot megtartottak. A nemzetiségi kis falu fő utcáján magyar és román nemzeti lobogók jelezték: nem mindennapi esemény zajlik a településen.IMG_2812

Vasárnap ünnepi istentisztelettel indult a nap a református templomban, ahol a partiumi testvértelepülés, Körösrév lelkipásztora, Boros Attila hirdette az igét. – Hálatelt szívvel állunk itt, mert reménykeltően alakul a két település kapcsolata – kezdte a lelkész, majd így folytatta: nemzettudat építő céllal vagyok a szószéken. A névadó falunap kapcsán visszatért a tatárjárás idejéhez, ami után IV. Béla új hazát épített, majd V. Istvánt követően IV. (Kun) László következett a trónon, akinek szerepe létfontosságú volt, hiszen az 1278-as morvamezei csata után a Habsburgok hét évszázadra meghatározták nemzetünk történelmét. – Közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Éppen ezért békességben kell élni magyaroknak és románoknak egyaránt, itt és otthon. Nem sebnyalogatásra van szükség, hanem előre kell tekinteni, s teljesíteni azt a missziót, amit megkövetel a Duna-melléki haza: állhatatossággal megfutni azt a küzdőteret, ami előttünk van! Kitapintható gyarapodás érzékelhető a két falu között, s ez adjon erőt a jövőben is – zárta a révi lelkész, aki után Varkucs Róbert, a révi gyülekezet vallástanára elénekelte a Honfoglalás című film népszerű betétdalát, a Csillagokra lépsz címűt.

Csizmadia Tibor, az apátiak lelkipásztora, hálaadásnak tekintette az istentiszteletet, a faluért, a benne élőkért, azért, hogy van az évben két olyan nap, amikor felhőtlenül együtt lehetnek a helyiek, a testvértelepülés vendégei, a környékbeliek. Az istentisztelet után megkoszorúzták a réviektől kapott kopjafát, a Csáky-emléktáblát, majd Tarsoly Attila polgármester kalauzolásával megtekintették a megújult faluközpontot és az elkészült játszóteret. 

A közös ebéd elfogyasztása után pedig a délután a könnyedebb szórakozás jegyében telt a sportpályán, ahol volt erősemberek súlyemelése, kutyakiképző iskola bemutatója, de elhozták portékáikat a helyi kismesterségek képviselői is. A napsütés ezreket csalogatott ki a szabadba – hála a színvonalas programoknak, melyek közt valamennyi korosztály megtalálta a neki tetszőt.

Az est az Edda élőkoncertjével és tűzijátékkal zárult.

Képek a Fesztiválról

Written by admin.korosszegapati