augusztus 1, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Ritkaság számba menő esemény volt a településen. Polgári, majd templomi esküvőt tartottak. 2009-ben a településre érkezett fiatal Csizmadia Tibor református lelkész vezette oltár elé Bodnár Beátát, aki ebben az évben végezte el Debrecenben a tanítóképző főiskolát. A református gyülekezet tagjai is izgalommal készültek a nagy eseményre, lelkészük esküvőjére, kit a gyülekezeten belül és a községben élők között is nagy szeretet és tisztelet övez.news-20100801-10335168-31647527Már hetekkel előbb megkezdődött a paplak és a templom környékének a csinosítgatása. A kultúrház zsúfolásig megtelt a polgári szertartásra. Juhászné Szónya Aranka anyakönyvvezető adta össze az ifjú párt, majd átvonultak a református templomba, ahol már várták őket a falu lakói is, felekezettől függetlenül, az ünnepi istentiszteletre, melyet Nagy Zsolt esperes úr (Biharkeresztes) tartott. Megható, kedves szavakkal beszélt az ifjú párnak, akik egymásnak örök hűséget fogadtak.

Hajnalig multtak a tornateremben

Az esküvői istentisztelet után a gratulációk, jókívánságok sokasága következett a nagy létszámú megjelent vendégektől. Mindenkinek volt egy – két kedves szava az ifjú párhoz.

A szeretet vendéglátás az imateremben, és a meghívott vendégek részére a település tornatermében folytatódott, az utóbbi hajnalig.

Csizmadia Tibor és Bodnár Beáta esküvője – Képek a Galériában

Written by admin.korosszegapati