május 6, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Lassan, de elérkezünk ahhoz az időszakhoz, amikor az emberek egy része, – akik tehetik – fontosnak érzik az eredményeket elérő, azt felmutató, a település hírnevét öregbítő közösségek segítését. 

Pünkösd előtti vasárnap hat fiatal konfirmált a település református gyülekezetében. Csizmadia Tibor református lelkész segítségével előzőleg a konfirmációi előkészítésen megismerkedtek a Szentírás alapigazságaival, az egyház rendszerével, törvényeivel. Ez az alkalom a fiatalok részére bizonyságtétel volt a hitről. A fiatalok ezen az ünnepi alkalmon a gyülekezet önálló, úrvacsorázó tagjává váltak. Ezt az ünnepi istentiszteletet a református egyház énekkara zárta.
news-20100528-02403759-826086245Így történt ez Körösszegapátiban is, amikor Tarsoly Attila magánszemélyként támogatta a körösszegapáti nyugdíjasok klubjának énekkarát. Az énekkar nő tagjai Komádi hímzéssel kivarrt blúzt kaptak ajándékba. 
 
A Komádiban lakó Bagdi Gyuláné drukkolta, Bokor Ferencné hímezte a mintákat. A blúzok varrását, pedig Simon Sándorné varrónő végezte. 
 
Tizenegy asszony kapott értékes és szép hímzett blúzt, melyben, az elkövetkezendő időben felléphetnek. Terveik szerint a júliusban, Debrecenben megrendezésre kerülő Katonadalok Fesztiválján, majd a Körösszegapátiban augusztusban tartandó IV Kun László Fesztiválon fognak szerepelni.
Written by admin.korosszegapati