július 24, 2012 Hírek Nincs hozzászólás

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
MINŐSÉGI TERMÉK TÁRSASÁG

Pályázatot hirdet 
„Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék” 
kitüntető díj elnyerésére 2012. évben

1. A pályázat célja:

– Hajdú-Bihar megyében előállított termékek magas minőségi színvonalának elismerése, népszerűsítése, piacra jutásának segítése.
– A fogyasztók segítése a minőségtudatos, környezetbarát termék kiválasztásában.
– A megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosítása, azok továbbítása a nemzeti értéktárba.

 


 

2. A pályázók köre:

 

Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, valamint társadalmi és civil szervezetek.

Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoportra nyújthat be pályázatot.

 

 

3. A termék:

 

Kizárólag kereskedelmi forgalomra képes termék, tárgy, amely a megyére jellemző alapanyagból, illetve helyi hozzáadott értékkel a megyében készül, és megjelenésében egyediséget hordoz.

A kitüntető díjra pályázott termék legyen besorolható a következő kategóriák egyikébe:

–          kézműves alkotás, kézműipari termék,

–          mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék,

–          ipari termék.

 

 

4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

 

A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalában szerezhető be (4024 Debrecen, Piac u. 54. fsz. 13. szoba) vagy letölthető a www.hbmo.hu internetes oldalról.

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos információkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt (elérhetőségei: 52/507-544, terrend@hbmo.hu, Jogi és Koordinációs Osztály, fsz. 13. szoba).

 

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton ajánlott küldeményként a

 

Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság  

4024 Debrecen, Piac u. 54.

 

címre kell elküldeni, vagy személyesen a megyei önkormányzat Titkárságán kell leadni (Debrecen, Piac u. 54. fsz. 1.).

 

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Minőségi Termék Pályázat 2012”

 

A pályázatok beérkezésének határideje:

 

2012. szeptember 28. (péntek) 12.00 óra

5. Az elbírálás szempontrendszere:

 

Az elbírálás az 1. pontban meghatározott célok, valamint a 3. pontban felsorolt feltételek figyelembevételével történik.

Előnyt élveznek a környezetbarát-, bio-, valamint ökotermékek, továbbá azok a termékek, amelyek előállítása környezetbarát-, bio-, ökotechnológiával, környezetbarát csomagolásba, illetve környezetkímélő anyagok felhasználásával történik.

Nem kerül elbírálásra a beérkezési határidő után érkezett pályázat, valamint az a pályázat, amely nem az erre a célra szolgáló adatlapon lett benyújtva. Amennyiben egy pályázó több pályázatot nyújt be, úgy az összes pályázatát kizárja az elbírálásból.

 

 

6. Egyéb tudnivalók:

A pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követően a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság ülésén kerül sor.

A Társaság dönt a „Hajdú-Bihar Megye Minőségi Terméke” díj, valamint a „Hajdú-Bihar Megye Kitüntetett Minőségi Terméke” díj odaítéléséről. A kitüntetett minőségi termék díjat az arra érdemesnek talált termék (termékcsoport) kapja, ez a díj minden kategóriában egy-egy terméknek adható.

A Társaság döntéséről a pályázók értesítést kapnak.

A nyertes pályázók oklevelet kapnak, valamint feltüntethetik termékeiken a “Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék” védjegy emblémáját. A díjazott pályázó részére az embléma elektronikus formában az oklevéllel együtt kerül átadásra.

A védjegy egy jelző, amely termékek, szolgáltatások egymástól való megkülönböztetését segíti. A védjegy az a jel, ami megkülönböztet egy árut, vagy szolgáltatást a versenytársak más, hasonló, vagy akár azonos tartalmú, termékeitől. A védjegy a legtöbb vállalkozás számára értékes tőke. A fogyasztók érzelmileg kötődnek, bizonyos nevekhez, aminek alapját a már megszokott védjeggyel ellátott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos érzelmek adják.

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék embléma használatára vonatkozó szabályzat, valamint a korábbi díjazottak felsorolása megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapján, a www.hbmo.hu címen a letölthető dokumentumok között.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság

 

<<< Dokumentum innen letölthető >>>

Written by admin.korosszegapati