október 22, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Vad Erzsébet iskolaigazgató köszöntötte az ünneplőket a településen. Majd az ismét megválasztott polgármester Tarsoly Attila méltatta a nap jelentőségét az évforduló alkalmából. Nem voltak kiemelkedő események a településen, hőstetteket sem hajtottak végre, de mégis elismerés illeti az akkori szereplők bátorságát – mondta az ünnep méltatója. Felsorolta azok neveit, akik 54 évvel ezelőtt mertek szembe szegülni az akkori hatalommal. Tették dolgukat, ha csak egy rövid ideig is, egy jobb élet reményében cselekedtek.

A helyi általános iskolások – akiket Drágulyné Teberán Mária tanítónő tanított be az ünnepi műsorra nagyon szép és megható műsorral adóztak az ötvenhatos résztvevők emlékének.

A műsor végeztével az ünnepi összejövetelen megjelentek kivonultak a községháza előtti térre, megkoszorúzták a falon elhelyezett márványtáblát, mely az 56-os eseményeknek állít emléket.

Koszorút helyeztek el a község vezetői: Tarsoily Attila polgármester, Dráguly László alpolgármester, Tóth Illés Zoltán jegyző. A helyi román kisebbségi önkormányzat nevében Dráguly Sándor képviselő, a cigány

kisebbségi önkormányzat nevében Varga János alelnök és Szilágyiné Gyöngyösi Mária koszorúztak. Az iskola tantestülete nevében Vad Erzsébet igazgató, a református egyházközösség részéről Csizmadia Tibor

tiszteletes, Pintye Sándor presbiter, a román ortodox egyház nevében Berke József kurátor, a baptisták részéről Huli Lajos lelkipásztor és Pántya János koszorúzott. A településen működő pártok képviselői is koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

A képek a koszorúzás alkalmával készültek.    (Foto: Vmirjáncki József)

Written by admin.korosszegapati