május 24, 2010 Hírek Nincs hozzászólás
Pünkösd előtti vasárnap hat fiatal konfirmált a település református gyülekezetében. Csizmadia Tibor református lelkész segítségével előzőleg a konfirmációi előkészítésen megismerkedtek a Szentírás alapigazságaival, az egyház rendszerével, törvényeivel. Ez az alkalom a fiatalok részére bizonyságtétel volt a hitről. A fiatalok ezen az ünnepi alkalmon a gyülekezet önálló, úrvacsorázó tagjává váltak. Ezt az ünnepi istentiszteletet a református egyház énekkara zárta.news-20100525-02211205-695368773Az első úrvacsorájukat a konfirmandusok Turi Gréta, Szabó Julianna, Pénzes Borbála, Tokai Tamás, Groza Tamás és Varga László Pünkösd vasárnapján, ünnepélyes istentiszteleten vették a megjelent népes számú hívek előtt. A megjelent hívek szülők, rokonok, jelenlétükkel még ünnepélyesebbé tették ezt az eseményt, igazolva azt, hogy ők is nagy jelentőségűnek tartják ezt az alkalmat.

Pünkösd második napja sem volt hétköznapi a református gyülekezet életében. Az ünnepélyes istentisztelet befejezése után a tiszteletes úr Szabó Hanna és Prim Balázs gyermekeket keresztelte meg. 

Az utóbbi időben a református híveknél megélénkült az egyházi élet. Egyre több a templomba járó, magukénak érzik a hívek az egyházi közösséget. A keresztelések száma is növekedett. Egyre több család tartja fontosnak, hogy gyermekét a keresztség sákramentumában részesítse, s így a gyermek a tagjává válik a keresztyén anyaszentegyháznak.

Written by admin.korosszegapati